top of page

Geslaagd!


Onlangs is aan alle leidsters van Kindercentrum Baloo het certificaat Handelingsgericht werken met Uk & Puk overhandigd. Tijdens deze cursus is ruim aandacht besteed aan alle ontwikkelingsgebieden van het kind op het gebied van taal, rekenen, spelontwikkelingen en het werken met thema's. De ontwikkeling van het kind (en leidster !) staat nooit stil. Gefeliciteerd !!!


Recente berichten
Archief
bottom of page