pedagogisch beleid

1/2
Pedagogisch beleidsplan

Kindercentrum Baloo werkt vanuit een pedagogisch beleidsplan. Hierin staat vermeld wat wij als Kindercentrum belangrijk vinden en nastreven. Op basis van dit pedagogisch beleidsplan is per groep een pedagogisch werkplan opgesteld. Hierin staat hoe de uitgangspunten van het pedagogisch beleid per groep naar de praktijk worden vertaald.                                                                                                                               

De pedagogisch medewerkers worden bij het opstellen van het pedagogisch werkplan betrokken, zodat wij zeker zijn van voldoende draagvlak voor het uitdragen van het pedagogisch beleid. Het pedagogisch beleids- werkplan is een jaarlijks terugkomend agendapunt bij teamvergaderingen.

Speerpunten
  • Speerpunten uit het pedagogisch werkplan zijn:

  • De fysieke- en emotionele veiligheid van de kinderen

  • De ontwikkeling van de persoonlijke vaardigheden

  • De ontwikkeling van de sociale vaardigheden

  • De overdracht van waarden en normen

Heeft u een vraag, opmerking of wilt u vrijblijvend kennismaken?

Neem dan gerust contact met ons op

E-mail: info@baloo.nl

Algemeen

Over ons

Werken bij

Oudercommissie

Klachten

Reviews

Kindercentrum Baloo

Langestraat 65

9363 BT Marum

Netherlands

KvK: 56717733

LRK Kinderdagopvang:

105498038

LRK Buitenschoolse opvang:

208521859

Tel. 0594 - 644704

B.g.g. tel. 0594 - 697647

Openingstijden:

Ma - Vrij 07:00 - 18:00

Kindercentrum Jut & Jul​

Wendtsteinweg 15

9363 AK Marum

Netherlands

KvK: 56717733

LRK Kinderdagopvang:

215649333

LRK Buitenschoolse opvang:

105422939

Tel. 0594 - 697647

Openingstijden:

Ma - Vrij 07:00 - 18:00