top of page

Oudercommissie

Voor belangen van ouder en kind

De oudercommissie bestaat uit een groep enthousiaste ouders, die zich inzetten voor de belangen van ouder en kind. Vanuit de wet kinderopvang heeft de oudercommissie het recht om Kindercentrum Baloo te adviseren over de volgende onderwerpen:

 

 • Pedagogisch Beleid

 • Kwaliteit

 • Voedingsaangelegenheden

 • Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

 • Openingstijden

 • Tarieven van de kinderopvang

 • Klachtenregeling


Iedere locatie van Kindercentrum Baloo heeft een eigen oudercommissie met ieder een eigen reglement en huishoudelijk reglement. In de huishoudelijke reglementen staat beschreven hoe de oudercommissies werken. Onderaan deze pagina kunt u de huishoudelijke reglementen inzien.
 
De oudercommissies van Kindercentrum Baloo hebben besloten gezamenlijk te vergaderen. De oudercommissies bestaan uit een aantal ouders van wie de kinderen of op het kinderdagverblijf en/of op de buitenschoolse opvang zitten. 

Wie zitten er in de oudercommissies

Momenteel zitten de volgende ouders in de oudercommissies:

 

Oudercommissie locatie Baloo: 
nieuw lid, wordt bijgewerkt (secretaris)

nieuw lid, wordt bijgewerkt

Oudercommissie locatie Jut & Jul:
nieuw lid wordt, bijgewerkt (voorzitter)
nieuw lid, wordt bijgewerkt

 

Op elke locatie hangt een overzicht met foto’s, zodat u weet wie u kunt aanspreken. U kunt ons ook bereiken via email: ocbaloo@hotmail.nl

Lid van BOinK

De oudercommissie is lid van BOinK, de Belangenvereniging van ouders in de kinderopvang. Wat houdt dit lidmaatschap in?


In het kort zet BOinK zich namens haar leden in voor:

 • Het waarborgen van kwalitatief goede kinderopvang

 • Een heldere en eenduidige regelgeving door de overheid en een effectieve controle en handhaving (b.v. met betrekking tot medezeggenschap)

 • Een goed spreiding van van verschillende soorten opvang binnen de steden en op het platteland.

 • Betaalbare kinderopvang


Daarnaast stelt BOinK zich ten doel individuele ouders en oudercommissies:

 • Te voorzien van regelgeving, prijzen, financiering en kwaliteit

 • Te ondersteunen bij conflicten


Onderstaande documenten verwijzen naar de huishoudelijk reglementen van de oudercommissies.

bottom of page