top of page

klachten

Voor belangen van ouder en kind

Alle medewerkers van Kindercentrum Baloo doen hun uiterste best om de opvang van uw kind zo goed mogelijk te verzorgen, maar het kan voorkomen dat u eens wat minder tevreden bent. U kunt dan de groepsleiding benaderen om uw probleem te bespreken.

Gaat het om de administratieve afhandeling van de opvang dan kunt u contact opnemen met een medewerker van de administratie van Kindercentrum Baloo.

Wij zullen er alles aan doen om uw probleem zo snel mogelijk op te lossen.

 

Mocht uw klacht hierna niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan kunt u terecht bij de leidinggevende van Kindercentrum Baloo via info@baloo.nl of  telefoonnummer 0594-697647.

Klik hier voor klachtenregeling Kindercentrum Baloo

Klik hier voor klachtenvrij brief 2022 Kindercentrum Baloo

 

Indien uw klacht binnen 4 weken niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u terecht bij de Geschillencommissie kinderopvang.  De Geschillencommissie is een landelijk werkende organisatie met een centraal informatie- en meldpunt.
Zij zijn ma-vrij tussen 9.00 -17.00 uur telefonisch bereikbaar op  070-3105310 en via de website www.degeschillencommissie.nl

De geschillencommissie is een onafhankelijk instelling, die vragen en klachten aanhoort, advies geeft en duidelijk maakt welke stappen genomen kunnen worden.

 

bottom of page