1/2

GGD

Toezicht op kwaliteit

De gemeente houdt toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang.

Dit doet ze door de GGD periodiek inspecties op de verschillende locaties te laten uitvoeren.

 

De GGD voert de inspectie uit op basis van 8 domeinen, te weten:

  • Ouders

  • Informatie

  • Personeel

  • Veiligheid en gezondheid

  • Accommodatie en inrichting

  • Groepsgrootte,  beroepskracht-kind-ratio

  • Pedagogisch beleid en praktijk

  • Klachten

Actuele inspectierapporten

Klik op onderstaande links voor de actuele inspectierapporten

 

locatie Baloo

>>> Inspectierapport KDV Baloo 20 februari 2019

>>> Inspectierapport BSO Baloo 20 februari 2019

 

locatie Jut&Jul

>>> Inspectierapport KDV Jut & Jul  19 februari 2019

>>> Inspectierapport BSO Jut & Jul 19 februari 2019


De door de GGD opgestelde rapporten liggen tevens ter inzage op de betreffende locaties van Kindercentrum Baloo.